Financiële verantwoording 2017

Financieel Overzicht 2017 Stichting Oud Dockum

Het overzicht komt zo spoedig mogelijk online.

Financieel Overzicht 2016

ONTVANGSTEN:

banksaldo 01-01-2016 € 3.673,35
donateursbijdragen € 1.220,00

 

€ 4.893,35

UITGAVEN:
kosten internetbankieren ABN Amro € 269,00
consumpties “de Posthoorn” d.d. 12-01-2016 € 270,00
kerkhuur d.d. 17-2-2016 € 100,00
rouwadvertentie Dockumer Courant € 150,64
donatie “langste schilderij van Dokkum” € 100,00
fa. Evenredig t.b.v. webhosting € 121,00
kerkhuur 02-07-2016 € 100,00
boekje ‘Dokkumer Wetenswaardigheden’ € 1.250,00
consumpties “de Waegh” 01-09-2016 € 62,45
kerkhuur 16-11-2016 € 100,00
kopieerkosten t.b.v. lezing Piet de Haan € 15,73
banksaldo 01-01-2017 € 2.354,53

 

€ 4.893,35

Financieel Overzicht 2015

 

ONTVANGSTEN
€ 4.356,65
Donateurs € 1.115,00
Banksaldo 1-1-2015 € 3.241,65

 

Uitgaven 
€ 4.356,65
Huur kerk 18/03 € 100,00
Kosten website € 121,00
Lezing Bonifatiuskapel€ 100,00
Huur kerk lezing 26/11 € 100,00
Bankkosten€ 262,30
Banksaldo 1-1-2016€ 3.673,35

Financieel Overzicht 2014

ONTVANGSTEN
€ 4.655,51
Donateurs € 1.125,00
Banksaldo 1-1-2014 € 3.530,51
Uitgaven 
€ 4.655,51
Huur kerk 22/1 € 100,00
Spreker€ 20,00
Lezing Bitri 14/5€ 180,72
Huur kerk/entree 20/11 € 70,00
Spreker€ 50,00
Overlijdensadvertentie€ 102,49
SEPA incassoprogramma€ 39,00
Bankkosten€ 246,65
Kosten nieuwe website€ 605,00
Bankkosten€ 118,81
Banksaldo 1-1-2015€ 3.241,65

Financieel Overzicht 2013

ONTVANGSTEN
€ 3.921,49
Donateurs € 1.110,00
Banksaldo 1-1-2013 € 2.811,49
Uitgaven 
€ 3.921,49
Huur kerk 27/2 € 29,00
Spreker€ 50,00
Lezing drukkerij Douma€ 93,17
Huur kerk 20/11 € 100,00
Bankkosten € 118,81
Banksaldo 1-1-2014 € 3.530,51

Financieel Overzicht 2012

ONTVANGSTEN
€ 3.417,42
Donateurs € 995,00
Banksaldo 1-1-2011 € 2.422,42
UITGAVEN 
€ 3.417,42
Huur kerk 15/2 € 75,00
Attentie + Div. Bloemen € 81,95
Huur kerk 21/11€ 100,00
Kosten lezing 21/11 € 60,00
Kosten posters en flyers € 249,90
Bijdrage KvK€ 24,08
Bankkosten € 15,00
Banksaldo 1-1-2013 € 2.811,49