Home

De Stichting Oud Dockum heeft als doel om kennis te vergroten over de historische binnenstad van Dokkum en directe omgeving evenals het bevorderen van toepassing van deze kennis. De Stichting wil op deze wijze bijdragen aan een historisch verantwoorde wijze van gebruik en inrichting van de binnenstad. Er zijn al redelijk wat particulieren en/of verbanden die zich inzetten voor (onder meer) het oude centrum van Dokkum. Toch merken wij dat er behoefte is aan bundeling van kennis en het uitdragen daarvan, alsmede het bieden van een platform voor discussie over de ontwikkelingen van de binnenstad in historisch perspectief.

Lees meer over onze doelstelling.

Steun onze stichting

Word donateur

Nummer  Kamer van Koophandel:   01114588

Fiscaal nummer:   8159.39.383

Stichting Oud-Dockum is sinds 21-08-2006 goedgekeurd door de Belastingdienst als ANBI stichting .

De bestuursleden van Stichting Oud Dockum ontvangen geen enkele geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.