Bestuur

Bestuursamenstelling

Fedde Breeuwsma (voorzitter)
Meidoorn 16
9103 SH  Dokkum

f.breeuwsma@knid.nl

Tineke Admiraal (communicatie & pr)
Gen. J.P. Gauthierlaan 24
9103 NM Dokkum
06 – 57 67 21 86
tinekeadmiraal01@gmail.com

Jan Buwalda (lid)
Zilverschoon 13
9207 KB Drachten

buwaldajan@outlook.com

Silvester Adema (lid)
Vleesmarkt 7
9101 MH Dokkum

s.adema@adema-architecten.nl

Dick van der Galiën (secretaris)
Op de Fetze 2
9191 LE Dokkum
06-27133758

Kor Werkman (penningmeester)
Vleesmarkt 21
9101 MH Dokkum

k.werkman@gmail.com

Markus Bouman (lid)
Grimma Herna 13
9101 CV Dokkum

markusbouman@gmail.com

De bestuursleden van Stichting Oud Dockum ontvangen geen enkele geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden kunnen gemaakte kosten tegen werkelijke prijs declareren.