Bestuur

Bestuursamenstelling

Niek Geelhoed (voorzitter)
Legeweg 11
9101 MB Dokkum
0519 – 29 58 00
niekgeelhoed@gmail.com

Tineke Admiraal (communicatie & pr)
Gen. J.P. Gauthierlaan 24
9103 NM Dokkum
06 – 57 67 21 86
tinekeadmiraal01@gmail.com

Jan Buwalda (secretaris)
Achterwei 12
9104 CN Damwâld
0511 – 42 18 47
info@oud-dockum.nl

Silvester Adema (lid)
Vleesmarkt 7
9101 MH Dokkum
0519 – 29 56 65
s.adema@adema-architecten.nl

Hans Roos (lid)
Vleesmarkt 33
9101 MJ Dokkum
0519 – 22 17 57
h.roos@knid.nl

Kor Werkman (penningmeester)
Vleesmarkt 21
9101 MH Dokkum
06 – 133 22 476
k.werkman@gmail.com

Markus Bouman (lid)
Grimma Herna 13
9101 CV Dokkum
06 427 321 92
markusbouman@gmail.com

De bestuursleden van Stichting Oud Dockum ontvangen geen enkele geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

De bestuursleden kunnen gemaakte kosten tegen werkelijke prijs declareren.