Jaarverslagen

Jaarverslag 2012

Het verslag beperkt zich tot het aangeven van data van vergaderingen en bijeenkomsten. De handelingen en evaluaties staan in de verslagen van het bestuur. Toegevoegd is het financieel verslag van de penningmeester.

Er is 4 keer vergaderd in 2012 en verder is er diverse keren overleg geweest met de Gemeente Dongeradeel ter voorbereiding van de Open Monumentendag 2012. In 2012 zijn er 3 lezingen georganiseerd.

DatumReguliere vergaderingActiviteitBijzonderheden / onderwerp
11-01-2012x
15-02-2012Lezing Ino Dragt“Admiraliteit in Dockum 1597-1645”
24-04-2012x
30-05-2012Lezing I.Demes / J. Buwalda / H. Raadsma“Breedstraat als springplank”
08-09-2012Open Monumentendag
12-09-2012x
21-11-2012Lezing A.J. Wijnsma“De Sionsberg”
04-12-2012x

Op 31 December 2012 telt de Stichting Oud Dockum 78 Donateurs.

 

Dokkum, 6 februari 2013

Voorzitter: Niek Geelhoed

Secretaris: Jan Buwalda

Jaarverslag 2013

Het verslag beperkt zich tot het aangeven van data van vergaderingen en bijeenkomsten. De handelingen en evaluaties staan in de verslagen van het bestuur. Toegevoegd is het financieel verslag van de penningmeester.

Er is 3 keer vergaderd in 2013 en verder is er diverse keren overleg geweest met de Gemeente Dongeradeel ter voorbereiding van de Open Monumentendag 2013. In 2013 zijn er 3 lezingen georganiseerd.

DatumReguliere vergaderingActiviteitBijzonderheden / onderwerp
06-02-2013x
20-02-2013Lezing Stichting Kamminga in de persoon van Karel Jongsma“Fotografie Willem Kamminga”
22-04-2013x
22-05-2013Bedrijfsbezoek aan Drukkerij Douma Dokkum en lezing door Nico Douma“111 jaar Drukkerij Douma Dokkum”
28-08-2013x
14-09-2013Open Monumentendag“Macht & Pracht van een Dockumer Burgemeester rond 1700”
20-11-2013Lezing Piter van Tuinen“3 Eeuwen Latijnse School in Dokkum”

Op 31 December 2012  telt de  Stichting Oud Dockum  83  Donateurs.

Dokkum, 19 februari 2014

Voorzitter: Niek  Geelhoed

Secretaris: Jan Buwalda

Jaarverslag 2014

Het verslag beperkt zich tot het aangeven van data, de handelingen staan in de verslagen. Toegevoegd ziet u het financieel verslag van de penningmeester.

Er is drie keer vergaderd. Verder is er diverse keren overleg geweest met de gemeente Dongeradeel ter voorbereiding van de Open Monumenten Dag 2014, er zijn in 2014 drie lezingen gehouden.

DatumReguliere vergaderingActiviteitBijzonderheden / onderwerp
06-02-2013x
20-02-2013Lezing Stichting Kamminga in de persoon van Karel Jongsma“Fotografie Willem Kamminga”
22-04-2013x
22-05-2013Bedrijfsbezoek aan Drukkerij Douma Dokkum en lezing door Nico Douma“111 jaar Drukkerij Douma Dokkum”
28-08-2013x
14-09-2013Open Monumentendag“Macht & Pracht van een Dockumer Burgemeester rond 1700”
20-11-2013Lezing Piter van Tuinen“3 Eeuwen Latijnse School in Dokkum”

Op 31 december 2014 telde de Stichting Oud Dokkum 83 donateurs.

Secretaris: Jan Buwalda
Voorzitter: Niek Geelhoed

dd 18-02-2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting Oud Dokkum 2015

Het verslag beperkt zich tot het aangeven van data, de handelingen staan in de verslagen.
Toegevoegd het financieel verslag van de penningmeester.

Er is 4 keer vergaderd, verder is er diverse keren overleg geweest met de Gemeente Dongeradeel ter voorbereiding OMD 2015, er zijn in 2015 3 lezingen gehouden.
Vergaderd 18-02-2015 W. Bangma & TRA Simonides 18-03-15
“Toen Oostergo nog een toren had “
08-04-2015 Lammert de Hoop
Lezing op locatie de kapel 20-05-15
“Processiepark en Kapel een Icoon “
,, 16-06-2015 Open Monumenten Dag 12-09-15
“ Kunst & Oude Ambachten “
,, 30-09-2015 Dhr. S van Seijen presentatie 26-11-15
“ Bouwstijlen in Dokkum “

 

DatumReguliere vergaderingActiviteitBijzonderheden / onderwerp
06-02-2013x
20-02-2013Lezing Stichting Kamminga in de persoon van Karel Jongsma“Fotografie Willem Kamminga”
22-04-2013x
22-05-2013Bedrijfsbezoek aan Drukkerij Douma Dokkum en lezing door Nico Douma“111 jaar Drukkerij Douma Dokkum”
28-08-2013x
14-09-2013Open Monumentendag“Macht & Pracht van een Dockumer Burgemeester rond 1700”
20-11-2013Lezing Piter van Tuinen“3 Eeuwen Latijnse School in Dokkum”

 

Op 31 December 2015 telt Stichting Oud Dokkum 86 donateurs.

Secretaris Jan Buwalda
Voorzitter Niek Geelhoed

dd 12-01-2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Stichting Oud Dockum 2016

 

Het verslag beperkt zich tot het aangeven van data, de handelingen staan in de verslagen.

Hans Roos heeft op 01-01-2016 het penningmeesterschap overgedragen aan
Kor Werkman.

Nanne Rosier neemt op 12-01-2106 afscheid als bestuurslid.

Op 04-06-2016 is onze oprichter en gewaardeerd bestuurslid Broor Adema overleden.

Presentatie Jubileum boek 10-jarig bestaan: “Dokkumer Wetens-waag-digheden”.
Toegevoegd het financieel verslag van de penningmeester.

Er is 3 keer vergaderd, verder is er diverse keren overleg geweest met de gemeente Dongeradeel ter voorbereiding OMD 2015 , er zijn in 2016 3 lezingen gehouden.
Vergaderd 12-01-2016 Dikkie Haarsma 17-02-16
“Filmpjes over Dokkum “
,, 13-04-2016 Ihno Dragt lezing
Lezing op locatie Hellinghûs 20-05-16
“Revolutie in Dokkum & Kollum 18e eeuw “
Open Monumenten Dag 10-09-16
“ Iconen & Symbolen “
,, 21-09-2016 Piet de Haan Lezing 16-11-16
“ Door het Dokkumer Binnendiept “

Op 31 december 2016 telt Stichting Oud Dockum 98 Donateurs.

Secretaris Jan Buwalda
Voorzitter Niek Geelhoed

dd 11-01-2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag  Stichting Oud Dockum  2017

Dit Jaarverslag beperkt zich tot het aangeven van data, de handelingen staan vermeld in de verslagen.

Binnenkort volgt het financieel Jaarverslag over 2017 van penningmeester Kor Werkman.

 

Er is in 2017 drie keer vergaderd. Verder is er diverse keren overleg geweest met de gemeente Dongeradeel  ter voorbereiding van de OMD 2017,  en zijn er in totaal  drie lezingen gehouden.

 

 

Vergaderd:    11-01-2017                 Wim Mollema lezing op 22-02-17

                                                                          “Beurtschippers & Bodediensten Dokkum e.o.“

        ,,              19-04-2017                Silvester Adema lezing op 20-05-17

                                                                           “Rentmeesterschap Binnenstad Dokkum“

    OMD 2017                                     OPEN MONUMENTEN DAG op  08-09-17

                                                                           Thema:  “Even (binnen)kijken…“

 Vergaderd:      27-09-2016                Warner B. Banga  lezing op 13-12 -17

                                                                             “Bierbrouwen in Dockum“

       

 

Op 31 December 2017 telt Stichting Oud Dokkum 108 Donateurs.

 

 

 

Secretaris:         Jan Buwalda

 

 

Voorzitter:          Niek  Geelhoed

 

 

 

d.d.         13-01-2018