Word donateur

Stichting Oud Dockum heeft haar bestaan te danken aan donateurs.

U kunt zich opgeven als donateur. Donateurs steunen voor minimaal € 10,- per jaar de activiteiten van  de Stichting Oud Dockum. U wordt uitgenodigd voor minimaal 3 activiteiten per jaar.

Met het invullen en versturen van nevenstaande formulier, gaat u akkoord met onze voorwaarden en jaarlijkse automatische incasso van het door u opgegeven bedrag.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

IBAN (verplicht)

Bedrag (vrij in te vullen, met een minimum van € 10,-)