Doelstelling

Doelstelling stichting Oud Dockum

De Stichting Oud Dockum heeft ten doel het vergroten van de kennis over de historische binnenstad van Dokkum en directe omgeving en het bevorderen van de toepassing van deze kennis. De Stichting wil op deze wijze bijdragen aan een historisch verantwoorde wijze van gebruik en inrichting van de binnenstad.

Er zijn al redelijk wat particulieren en/of verbanden, die zich inzetten voor (onder meer) het oude centrum van Dokkum. Toch menen wij dat er behoefte is aan bundeling van kennis en het uitdragen daarvan, alsmede het bieden van een platform voor discussie over de ontwikkelingen van de binnenstad in historisch perspectief.

De basis is kennis

Kennis zal moeten worden gezocht, vastgelegd (toegankelijk gemaakt) en bewerkt. De Stichting wil daarin een initiërende en stimulerende rol spelen. Er is al veel materiaal, alleen de toegankelijkheid is niet groot en er is geen bundeling. Daar waar het materiaal betreft, dat in (persoonlijke) archieven of in hoofden van mensen aanwezig is, zal de toegankelijkheid zonder inspanningen alleen maar slechter worden.

Vervolgens zal deze kennis verspreid worden door middel van lezingen en excursies. Daarnaast zal de Stichting bijdragen aan bestuurlijke besluitvormingstrajecten door ondersteuning van daartoe in het leven geroepen organen en bijeenkomsten.

Samenwerking en bundeling

De Stichting streeft naar samenwerking en bundeling, niet naar het ontplooien van activiteiten die thans al plaatsvinden. Wel kan de Stichting, in samenwerking met anderen, een platform bieden aan bestaande activiteiten. Het streven is erop gericht eens per kwartaal een activiteit te organiseren. Doelgroep van deze activiteiten is iedereen die de binnenstad van Dokkum een warm hart toedraagt.

De binnenstad van Dokkum verdient meer aandacht en een goede en afgewogen benadering.

Stichting Oud Dockum

Secretariaat:
Achterweg 12, 9104 CN Damwâld