Financiële verantwoording

Financieel Overzicht 2022

Ontvangsten
€ 6.357,07
Banksaldo 1-1-2022€ 4.811,07
Sponsorbijdrage€ 500,00
Donateursbijdrage 2022 *)€ 20,00
Entreedonatie lezing€ 6,00
Donatie Vermaanhuissteeg€ 1.000,00
Verkoop boekje Siderius de Granaet€ 20,00

*) De incasso voor de donateursbijdragen is op 02-01-2023 uitgevoerd en wordt verwerkt in fin. verslag 2023

Uitgaven 
€ 6.357,07
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 319,45
Diverse presentjes€ 50,00
Toegangspoort Vermaanhuissteeg; Ensel B.V.€ 1.210,00
Openingsactiviteiten Vermaanhuissteeg; de Waegh€ 99,50
Huur Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk€ 300,00
Vergoeding gastspreker€ 300,00
Boekje t.b.v. leden; Historia Doccumensis€ 1.440,00
Drukwerk; Drukkerij Douma€ 405,35
Aanschaf boekwerk Siderus de Granaet€ 75,00
Assistentie en hosting website; fa. Evenredig€ 242,00
Banksaldo 31-12-2022€ 1.915,77

Financieel Overzicht 2021

Ontvangsten
€ 5.806,79
Banksaldo 1-1-2021€ 4.296,79
Verkoop boekje 'Myn Stadsje'€ 15,00
Donateursbijdrage 2021€ 1.495,00
Uitgaven 
€ 5.806,79
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 268,50
Diverse presentjes€ 71,97
Diner afscheid/toetreding diverse bestuursleden€ 325,10
Graveren bord Vermaanhuis steeg door Repos€ 88,15
Kosten webhosting en assistentie fa. Evenredig€ 242,00
Banksaldo 31-12-2021€ 4.811,07

Financieel Overzicht 2020

ONTVANGSTEN
€ 6.811,71
Banksaldo 1-1-2020€ 4.735,71
Donatie Jumbo€ 500,00
Donateurs bijdrage 2020€ 1.520,00
Entree gelden lezing 25-04-2020€ 32,00
Verkoop boekje 'Myn Stadsje'€ 24,00
Uitgaven 
€ 6.811,71
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 266,40
Bloemen boeket€ 13,93
Kerkhuur d.d. 12-02-2020€ 100,00
Kosten presentje spreker d.d. 12-02-2020€ 135,00
Kosten webhosting en assistentie fa. Evenredig€ 211,75
Drukkerij Douma€ 217,80
Verzendkosten boekjes donateurs€ 47,54
Kosten presentje boekenbon 20-11-2020€ 22,50
Historia Documensis 'Myn Stadsje'€ 1.500,00
Banksaldo 31-12-2020€ 4.296,79

Financieel Overzicht 2019

ONTVANGSTEN
€ 5.849,26
Banksaldo 1-1-2019€ 3.755,26
Donatie Jumbo€ 500,00
Donateurs bijdrage 2019€ 1.530,00
Entree gelden lezing 25-04-2019€ 64,00
Uitgaven 
€ 5.849,26
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 256,00
Stads Café Artisante€ 275,00
Kerkhuur d.d. 27-03-2019€ 100,00
Presentje spreker d.d. 27-03-2019€ 43,47
Kosten webhosting fa. Evenredig€ 121,00
Assistentie website fa. Evenredig€ 68,08
Kerkhuur d.d. 12-06-2019€ 100,00
Presentje spreker d.d. 12-06-2019€ 50,00
Banksaldo 31-12-2019€ 4.735,71

Financieel Overzicht 2018

ONTVANGSTEN
€ 4.460,32
Banksaldo 1-1-2018€ 2.865,82
Nagekomen donateurs bijdragen 2017€ 117,50
Donateurs bijdrage 2018€ 1.465,00
Entreegelden lezing 7-11-2018€ 12,00
Uitgaven 
€ 4.460,32
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 246,00
Kerkhuur d.d. 21-02-2018€ 100,00
Presentje spreker d.d. 21-02-2018€ 25,00
Kosten webhosting fa. Evenredig€ 121,00
Assistentie website fa. Evenredig€ 68,06
Declaratie attentie t.b.v. lezing Rem. Gemeente€ 45,00
Kerkhuur d.d. 07-11-2018€ 100,00
Banksaldo 31-12-2018€ 3.755,26

Financieel Overzicht 2017

ONTVANGSTEN
€ 3.816,98
Banksaldo 1-1-2017€ 2.354,53
Nagekomen donateurs bijdragen 2016€ 45,00
Gem. Dongeradeel, vergoed. Monumentendag € 62,45
Donateurs bijdrage 2017 € 1.320,00
Entreegelden lezing 13-12-2017€ 35,00
Uitgaven 
€ 3.816,98
Kosten internet bankieren ABN Amro€ 244,80
Kerkhuur d.d. 22-02-2017€ 100,00
Vergoeding & reiskosten spreker, 22-02-2017€ 70,00
Kosten webhosting, fa. Evenredig€ 121,00
Declaratie onkosten div. activiteiten 2016€ 102,37
Kerkhuur d.d. 14-06-2017€ 100,00
Declaratie attentie t.b.v. lezing 14-06-2017€ 12,99
Kerkhuur d.d. 13-12-2017€ 100,00
Vergoeding spreker 13-12-2017€ 100,00
Banksaldo 31-12-2017€ 2.865,82

Financieel Overzicht 2016

ONTVANGSTEN
€ 4.893,35
Banksaldo 01-01-2016€ 3.673,35
Donateursbijdragen€ 1.220,00
Uitgaven 
€ 4.893,35
Kosten internetbankieren ABN Amro€ 269,00
Consumpties 'de Posthoorn' d.d. 12-01-2016€ 270,00
Kerkhuur d.d. 17-2-2016€ 100,00
Rouwadvertentie Dockumer Courant€ 150,64
Donatie 'langste schilderij van Dokkum'€ 100,00
Fa. Evenredig t.b.v. webhosting€ 121,00
Kerkhuur 02-07-2016€ 100,00
Boekje 'Dokkumer Wetenswaardigheden'€ 1.250,00
Consumpties 'de Weagh' 01-09-2016€ 62,45
Kerkhuur 16-11-2016€ 100,00
Kopieerkosten t.b.v. lezing Piet de Haan€ 15,73
Banksaldo 01-01-2017€ 2.354,53

Financieel Overzicht 2015

ONTVANGSTEN
€ 4.356,65
Donateurs € 1.115,00
Banksaldo 1-1-2015 € 3.241,65
Uitgaven 
€ 4.356,65
Huur kerk 18/03 € 100,00
Kosten website € 121,00
Lezing Bonifatiuskapel€ 100,00
Huur kerk lezing 26/11 € 100,00
Bankkosten€ 262,30
Banksaldo 1-1-2016€ 3.673,35

Financieel Overzicht 2014

ONTVANGSTEN
€ 4.655,51
Donateurs € 1.125,00
Banksaldo 1-1-2014 € 3.530,51
Uitgaven 
€ 4.655,51
Huur kerk 22/1 € 100,00
Spreker€ 20,00
Lezing Bitri 14/5€ 180,72
Huur kerk/entree 20/11 € 70,00
Spreker€ 50,00
Overlijdensadvertentie€ 102,49
SEPA incassoprogramma€ 39,00
Bankkosten€ 246,65
Kosten nieuwe website€ 605,00
Bankkosten€ 118,81
Banksaldo 1-1-2015€ 3.241,65

Financieel Overzicht 2013

ONTVANGSTEN
€ 3.921,49
Donateurs € 1.110,00
Banksaldo 1-1-2013 € 2.811,49
Uitgaven 
€ 3.921,49
Huur kerk 27/2 € 29,00
Spreker€ 50,00
Lezing drukkerij Douma€ 93,17
Huur kerk 20/11 € 100,00
Bankkosten € 118,81
Banksaldo 1-1-2014 € 3.530,51

Financieel Overzicht 2012

ONTVANGSTEN
€ 3.417,42
Donateurs € 995,00
Banksaldo 1-1-2011 € 2.422,42
UITGAVEN 
€ 3.417,42
Huur kerk 15/2 € 75,00
Attentie + Div. Bloemen € 81,95
Huur kerk 21/11€ 100,00
Kosten lezing 21/11 € 60,00
Kosten posters en flyers € 249,90
Bijdrage KvK€ 24,08
Bankkosten € 15,00
Banksaldo 1-1-2013 € 2.811,49