Links

Stichting Historia Doccumensis

De Stichting Historia Doccumensis werd in 2001 opgericht, met als eerste doel in het kader van het Bonifatiusjaar 2004 een standaardwerk te doen verschijnen: de “Geschiedenis van Dokkum”.  In de Stichting waren en zijn verscheidene Dokkumer instanties verenigd op het gebied van historie en archiefonderzoek, zoals het streekarchivariaat Noordoost-Friesland, de Historische Vereniging Noordoost-Friesland en het streekmuseum Het Admiraliteitshuis en de stichting Oud Dockum.

Het Admiraliteitshuis

Midden in het historische centrum van Dokkum ligt museum het Admiraliteitshuis. Het museum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende-eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen. In een voormalig pakhuis van rond 1800 is een permanente tentoonstelling over Bonifatius (± 672-754) te zien, die een uniek beeld van het leven van Bonifatius geeft.

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel hebben ook de aandacht, evenals het Groninger Westerkwartier.

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Een ieder die het noordoost Friese landschap doorkruist zal getroffen worden door het wijdse blikveld met de daarin zo trots gelegen kerkjes en molens. Dit unieke landschap is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met deze monumenten en hun aanwezigheid is voor vele generaties zo vanzelfsprekend dat het soms lijkt

alsof ze met de Friese grond zijn vergroeid en daarvan een onaantastbaar onderdeel uitmaken. Dat laatste is helaas niet waar: ook kerken en molens voelen de tand des tijds en behoeven onderhoud en koestering.

Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân

Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is hetaangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.

Oud Dokkum op Facebook

De mensen achter ‘Oud Dokkum’ zijn zeer actief op Facebook en plaatsen de prachtigste foto’s van oud Dokkum en -Dokkumers. Een aanrader!

Amelander Historie

Op deze website vindt u veel historische artikelen, oude foto’s, genealogische gegevens en boeken over Ameland. Het doel van Amelander historie is het rijke Amelander verleden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Regelmatig wordt de site van nieuwe inhoud voorzien.

Oud Harlingen

De vereniging Oud Harlingen wil het prachtige havenstadje Harlingen behouden de toekomst in loodsen. Daaraan werken we met tientallen actieve vrijwilligers en gesteund door 1450 leden.