30 JAAR MONUMENTENBEHOUD IN NOARDEAST-FRYSLÂN / alternatieve Open Monumentendag Noardeast-Fryslân

Als monumenten konden praten…

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel) bestaat 30 jaar en dat willen ze weten ook! Daarom viert de stichting dit jaar feest en dat wil het bestuur vooral doen door de monumenten van de stichting onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Dit doen ze op zaterdag 7 oktober a.s.

‘ Monumenten onder de mensen brengen’

In december 1993 werd op initiatief van wethouder Aukje Visser en gemeenteraadslid Wim Bangma een stichting opgericht om het beheer en onderhoud van gemeentelijke monumenten te verzorgen. Die monumenten in de voormalige gemeente Dongeradeel – op dat moment 26 kerktorens en zeven windmolens – werden voor een symbolisch bedrag aan de stichting in eigendom overgedaan.

Een stichting kon niet alleen meer subsidies verkrijgen voor het noodzakelijke onderhoud, maar was ook flexibeler en actiever in het ‘onder de mensen brengen’ van al dat culturele erfgoed. 

Zo werden in de loop der jaren lesbrieven voor het basis- en middelbaar onderwijs uitgegeven, werd meegewerkt aan Open Monumentendagen en was men betrokken bij een landelijke pilot ‘Sprinklers in molens’. Met medewerking van het bestuur werd de bouwvallige poldermolen ‘De Mearmin’ in 2016 verplaatst naar openluchtmuseum ‘De Sûkerei’ in Damwâld, en zo kon deze behouden worden. In 2021 fuseerde de Stichting met de gelijknamige stichting in Ferwerderadiel en nam het de kerktoren van Wânswert en het Museumkerkje van Jannum over in beheer.

Alternatieve Open Monumentendag

Maar het grote feest voor en met iedereen in onze gemeente Noardeast-Fryslân is op zaterdag 7 oktober 2023 als de Stichting een Alternatieve Open Monumentendag organiseert: bijna alle monumentale kerken/ kerktorens en molens zijn dan geopend voor het publiek en in veel kerken zijn rondleidingen. In Dokkum vinden lezingen en muziek- of theateruitvoeringen plaats. 

Zaterdag zijn om 11.00, 13.00 en 15.00 uur lezingen in de Grote Kerk op de Markt, in het Stadhuis aan De Zijl en in molen Zeldenrust op het Baantjebolwerk. In de Grote Kerk vertelt dendrochronologisch onderzoeker Paul Borghaerts over zijn onderzoek naar het hout waarmee de kapconstructie van de Dokkumer kerk werd gebouwd. In het Stadhuis vertelt oud-directeur van Paleis het Loo Johan de Haan het verhaal van de huiselijke Vroedschapzaal en in molen Zeldenrust spreekt directeur van De Hollandsche Molen Nicole Bakker over 100 jaar molenbehoud. Bij Museum Dokkum is (gratis / later voor € 1,50) een routefolder verkrijgbaar langs alle panden in de Dokkumer binnenstad die met behulp van SOM-gelden werden voorzien van een historische naam.

Organist en beiaardier Auke de Boer bespeelt tussendoor het orgel in de Grote Kerk of het carillon van het Stadhuis en bij de drie monumenten waar lezingen zijn, kunt u verrast worden door theaterspel van de toneelgroep van Ruth Hanemaayer. Voor de kinderen zijn er knutselwerkjes en doe-boekjes verkrijgbaar bij de molens en in de kerken. Kortom, genoeg te doen en te beleven om met het hele gezin langs alle ‘pratende’ monumenten in uw gemeente te gaan!

Gratis routekaart

Voor deze feestelijke, alternatieve Open Monumentendag is een prachtige routekaart samengesteld met de locaties van alle 28 kerktorens/ kerken (op het Vituskerkje in Wetsens na) en de zeven windmolens die geopend zijn. Op deze kaart is ook aangegeven welke kerken alleen ’s middags te bezoeken zijn. Deze routekaart is gratis af te halen bij Museum Dokkum of op 7 oktober aanstaande bij alle geopende monumenten verkrijgbaar. Een digitale versie is te downloaden op de website van de stichting, waar u tevens stichtingsnieuws en -info kunt volgen, lesbrieven kunt downloaden of contact met het bestuur kunt opnemen: www.monumentenbehoudnef.nl

We zien u allen graag op deze bijzondere, alternatieve Open Monumentendag op zaterdag 7 oktober a.s.! Van harte welkom!