‘Dokkum. Feit en Fictie…’ door Dick van der Galiën

De Stichting Oud Dockum nodigt u van harte uit voor de derde lezing van dit jaar, op woensdag 29 november 2023. Spreker van deze avond is de heer D.H. van der Galiën. Een citaat uit de inleiding van zijn lezing geeft u alvast een summiere indruk over de inhoud:

“De neiging om de lokale geschiedenis belangrijker te laten schijnen dan wat ze in feite is, is van alle tijden en laat zich in de casus Dokkum fraai illustreren door een viertal wandschilderijen uit de 18e eeuw in het stadhuis van Dokkum. De toenmalige burgemeester van Dokkum Epo Sjuck van Burmania gaf in 1763 aan de kunstschilder Daniël Reynes opdracht om in vier behangsels een allegorische geschiedenis van Dokkum weer te geven. Aan de hand van deze vier behangschilderijen probeert de spreker u duidelijk te maken hoe de Dokkumer elite in de 18e eeuw zijn eigen geschiedenis graag zag”. 

Een geschiktere locatie voor de lezing van vanavond dan de unieke trouwzaal in het Stadhuis op de Zijl is natuurlijk niet denkbaar. Het aantal zitplaatsen is beperkt, komt u dus op tijd.

Datum: woensdag 29 november aanstaande
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Stadhuis op de Zijl

Parkeren: gratis op parkeerterrein de Helling aan het Hellingpad 6.

De deur staat vanaf 19.30 uur gastvrij voor u open.

Graag tot ziens op 29 november aanstaande!

Bestuur Stichting Oud Dockum

N.B. De toegang is gratis. Donateurs en geïnteresseerden zijn van harte welkom.