Geen brug maar boulevard!

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft bewoners opgeroepen mee te praten over een visie voor Dokkum, middels kleurplaten en fotowedstrijden. Helaas zijn wij niet zo goed in binnen de lijntjes kleuren, maar een visie over de mooie Dokkumer binnenstad hebben we wel!

Al aan het begin van dit jaar hebben wij, historische instanties en het Museum Dokkum, in overleg met de wethouder duidelijk gemaakt waarom wij vonden dat de gemeente zou moeten afzien van de realisatie van nieuwe loopbruggen naar de Bolwerken. Ons verzet betreft zowel het voorstel voor een brug vanaf de Harddraver naar het Oosterbolwerk als de brug vanaf ’t Panwurk naar het Noorderbolwerk.

Het overleg met de verantwoordelijke wethouder was geen overleg. Wat betreft het overleg over de brug vanaf ’t Panwurk naar het Noorderbolwerk was het alleen maar het beleefd aanhoren van de insprekers en aan het einde van verschillende bijeenkomsten zei de wethouder: “Ik blijf achter het standpunt staan dat het realiseren van een brug vanaf ’t Panwurk een goede zaak is voor de winkeliers in de binnenstad”. Inspraak in optima forma.

Visie & plannen
Intussen hebben verschillende enquêtes en onderzoeken duidelijk gemaakt dat de bewoners van de binnenstad en vele inwoners van deze gemeente deze ideeën alleen maar geldverkwisting vinden. En wat vindt het college van Burgemeester en Wethouders? Die weet het niet meer… De financiële middelen blijken niet toereikend. De “marktpartijen” moeten nu met oplossingen komen, is het enige wat het college aan de raad in zijn notitie van 31 augustus 2021 heeft te melden. Overleg met (enkele leden van) de “marktpartijen” maakte duidelijk dat dáár gelukkig wél visie is en men ook mooie plannen voor de historische Dokkumer binnenstad heeft!

Wij willen het college van Burgemeester en Wethouders, de leden van de raad, de politieke partijen en de marktpartijen ook graag een aantal ideeën meegeven:
• Zie af van de onnodige loopbruggen over de grachten naar de bolwerken!
• Sloop de foeilelijke parkeergarage ’t Panwurk. Parkeren vooral voor JUMBO-bezoekers.
• Verfraai de enig logische wandelroute vanaf het parkeerterrein van de JUMBO via de Aalsumerpoort naar de binnenstad.
• Verwijs bezoekers van Dokkum via het vernieuwde Harddraverspark en een daarbij behorende grote, nieuwe parkeergelegenheid over de Halvemaanspoort naar de fraaie binnenstad.
• Maak met een complete herinrichting van de oostelijke entree van de binnenstad een prachtige stadsboulevard met “wow-effect” langs het Grootdiep tot aan de Zijl.
• Maak de binnenstad nòg meer autoluw!

Gemeenteraadsverkiezingen
Het is weer tijd voor het maken van de verkiezingsprogramma’s. Wij roepen de in het komende jaar aan de verkiezingen deelnemende partijen op om zich uit te spreken over de verschillende vraagstukken rond het toekomstige functioneren van de binnenstad. Want dat is zeker: er gaat veel veranderen in het koopgedrag van onze inwoners. De e-commerce lijkt onbegrensde mogelijkheden te hebben. Daar liggen ook kansen! De fun-functie van de binnenstad versterken. Geen extra bruggen!
Wij zien uit naar uw verkiezingsprogramma’s. Dichtbij de verkiezingen zullen wij uw programma’s langs de meetlat leggen en daarover berichten!

Wij zijn:

Stichting Oud Dockum
Stichting Historia Doccumensis
Historische Vereniging Noordoost-Friesland
Stichting Musea Noardeast Fryslân, Museum Dokkum

Zo mooi als het was, kan het weer worden: ook aan het begin van de vorige eeuw liep men vanaf de Halvemaanspoort langs het Grootdiep de binnenstad van Dokkum in. “Wow, wat was dat mooi!”

Foto: RTV NOF