Ingezonden brief: ‘Betaalt u straks bruggeld voor Dokkumer bruggen?’

Op 16 maart gaan we een nieuwe gemeenteraad kiezen. De raad in nieuwe samenstelling besluit definitief over grote plannen voor Dokkum. Die plannen voorzien onder andere in extra loopbruggen over de stadsgrachten en onnodige hoge kosten.

Natuurlijk is het prachtig dat een aangrenzend stadspark onze historische binnenstad kan en zal versterken. Daar liggen grote kansen! Vorig jaar hebben historische instanties bij verschillende gelegenheden duidelijk gemaakt waarom zij vinden dat de gemeente zou moeten afzien van de realisatie van loopbruggen naar de bolwerken: aantasting van het unieke historische karakter van onze nog zeer gave vestingwerken; daardoor ontstaat echt geen verbeterde looproute; investeer in verbeteren van bestaande, eeuwenoude routes; bespaar onnodige kosten voor onderhoud.
Besluitvorming in de raad maakte nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Komen er wel of geen nieuwe bruggen? Wat zeggen de verschillende verkiezingsprogramma’s en de eerder in de raadsvergaderingen ingenomen standpunten hierover?

Waar staan de partijen voor?
De huidige collegepartijen:
CDA: is voor verbetering van de noordelijke stadsentree, maar spreekt zich niet uit over hoe dat moet. Ook als het gaat om de relatie Harddraverspark-binnenstad doet deze partij geen duidelijke uitspraak. CDA geeft dus niet aan voor of tegen extra bruggen naar de bolwerken te zijn. Bij het Harddraverspark gingen zij natuurlijk mee met hun wethouder en stemden dus vóór een (brug)verbinding naar het Oosterbolwerk.

ChristenUnie: doet geen duidelijke uitspraak over de bruggen. Eerder gaven zij aan dat het Noorderbolwerk intact moet blijven, maar bij de stemming over de Harddraversparkplannen stemden zij vóór een (brug)verbinding naar het Oosterbolwerk.

F.N.P.: wil beslist geen nieuwe bruggen naar de bolwerken. Behoud en versterking van het historisch karakter.

S!N: was vanaf het begin tegen extra bruggen naar de bolwerken!

V.V.D.: geeft niet aan voor of tegen nieuwe bruggen naar de bolwerken te zijn en doet dus geen duidelijke uitspraak. Zij gingen wel mee vóór een (brug)verbinding naar het Oosterbolwerk in relatie met het Harddraverspark.

Buiten de coalitie: De partijen PvdA, BVNL, Actief Lokaal en de (nieuwe) Waddenpartij, die niet in het college zijn vertegenwoordigd, spreken zich overwegend sterk uit tégen de realisatie van extra bruggen over de bolwerken.

De GBNF (Gemeentebelangen): zegt tegen loopbrug vanaf ’t Panwurk te zijn, maar was de grote promotor achter de brug naar het Oosterbolwerk. Men bagatelliseert de petitie door te beweren dat veel meer mensen vóór bruggen zijn, maar geeft daarvoor geen onderbouwing. Dat moet dan de zwijgende meerderheid zijn?

Gemeenteraadsverkiezingen
Vindt u ook dat deze nodeloos geldverslindende ambities voor Dokkum moeten worden gestopt? Kijk dan goed naar welke ideeën de aan de aan de verkiezingen deelnemende partijen hebben geformuleerd over de bruggen naar de Bolwerken in hun verkiezingsprogramma’s. De loopbruggen in Dokkum zullen namelijk ook door u betaald moeten worden; zo betaalt heel Noardeast-Fryslân bruggeld voor de Dokkumer bruggen.

Uitkomsten van een aantal enquêtes (Petitie Schat: 1699 tegenstemmers, onderzoek bij Jumbo: 90% tegen, Wijkraad Binnenstad Dokkum: 96% binnenstadbewoners tegen!) zijn duidelijk. Daarom: historisch Dokkum is uniek en mooi! Houd dat zo! Uw stem kan daaraan meehelpen.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant d.d. 9 maart 2022