Intekenactie gestart voor monumentaal boek ‘Geschiedenis van Dokkum’

De stichting Historia Doccumensis, Drukkerij Douma Dokkum en Uitgeverij Wijdemeer zijn een intekenactie gestart om in september 2015 een herdruk van het monumentale boek “Geschiedenis van Dokkum” te kunnen laten verschijnen. Dit boek, dat al sinds 2004 uitverkocht is, is hét naslagwerk over de geschiedenis van Dokkum en zou daarom volgens de initiatiefnemers continu beschikbaar moeten zijn.

Om het boek te kunnen herdrukken zijn 500 intekenaars nodig. Burgemeester Waanders tekende afgelopen vrijdag namens de gemeente Dongeradeel als eerste in.

Intekenaars krijgen een voordeel van 10 euro op de normale verkoopprijs van € 49,50 en kopen het boek dus voor slechts €39,50. Ze krijgen allemaal een naamsvermelding in het boek. Bovendien worden er onder de intekenaars 10 exemplaren verloot! De actie loopt tot 26 juni aanstaande. Als er genoeg intekenaars zijn wordt het boek gepresenteerd tijdens de Admiraliteitsdagen, begin september 2015.

De actie wordt ondersteund door de Dokkumer boekhandels en de Nieuwe Dockumer Courant/NDC Mediagroep.

‘Geschiedenis van Dokkum’ is een schitterend uitgevoerd boek dat de veelbewogen geschiedenis vertelt van onze bijzondere stad. Van de oudste archeologische opgravingen tot Dokkum als zeestad en vesting. Van Bonifatius tot de samenvoeging met de Dongeradelen. Een mooi en interessant boek voor alle Dokkumers en Dokkum-liefhebbers!

Intekenen kan via de Dokkumer boekhandels, de website www.geschiedenisvandokkum.nl en via de bestelbon in de Nieuwe Dockumer Courant.