Kennismaken met je stad!

Op woensdag 22 juni hebben wij -samen met twee docenten geschiedenis van het Dockinga College, de heren Van der Galiën en Jacobi- een kennismakingsrondgang georganiseerd voor circa 60 leerlingen van het Dockinga College. Wij willen als Stichting ook graag de jeugd laten zien in wat voor bijzondere stad zij wonen en/of naar school gaan. Dankzij de medewerking van school en de genoemde twee bevlogen docenten werd dit idee mogelijk gemaakt.

Rond 12.30 uur verwelkomden we de groep in de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Eerst wat drinken en een koekje in de kerkelijke keuken, daarna nam iedereen plaats in de bankjes. Vervolgens hebben Ihno Dragt en Jacob Bosma van Museum Dokkum een korte lezing verzorgd met als onderwerp ‘De Waalse Furie’.

Vervolgens werden er twee groepen geformeerd; de eerste groep vertrok naar de molen, waar Karel Jongsma een rondleiding gaf met uitgebreide uitleg. De andere groep bekeek eerst het bijzondere stadhuis van binnen. De vragen vlogen de begeleiders om de oren, met name de allegorische schilderijen en hun vele ‘verborgen’ betekenissen in de huidige ‘trouwzaal’ hadden de interesse van de leerlingen.

Na een half uur werd er geswitcht van locaties. Tot slot maakten we nog een korte wandeling door het historische stadscentrum. Dit om de leerlingen te laten zien dat de Dokkumer geschiedenis pal onder je voeten ligt, en dat je vaker met je neus in de lucht kunt kijken, je ziet dan de prachtigste panden, gevelstenen et cetera!

Tot slot kregen alle leerlingen op De Zijl een traktatie aangeboden.

Stichting Oud Dockum had nog een zgn. ‘selfie-wedstrijd’ bedacht: leerlingen konden een foto van zichzelf of een groepje maken waarop een historisch Dokkumer object te zien is. Na de tentamenweken maken we de uiteindelijke winnaar bekend. Deze krijgt een toepasselijk prijsje.

Wij willen graag de volgende personen en instanties bedanken voor hun medewerking:
– het Dockinga College
– de docenten Van der Galiën en Jacobi
– de heren Ihno Dragt en Jacob Bosma van Museum Dokkum
– de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk
– de heer Karel Jongsma van de molen
– gemeente Dongeradeel
– Kabelnoord voor leenmateriaal