Lezing: ‘Het boek van de Ee’ door Erik Betten

luchtfoto Dokkum

LEZING: “Het boek van de Ee” door Erik Betten

Journalist, auteur van o.a. “Het boek van de Ee” en historicus Erik Betten zal tijdens de lezing van 18 november 2014 uitgebreid ingaan op onderwerpen als het ontstaan van de Dokkumer Ee, haar belangrijke rol van waterweg en economische levensader voor de regio, bedrijvigheid op en aan de Ee/het Grootdiep en de grote rol die zij speelde in het dagelijks leven van de lokale bevolking.

Ook wordt er via onverwachte zijtakken verbinding gelegd met bijvoorbeeld de Ee in de beeldende kunst en in ‘bevroren toestand’; tevens wordt verteld over de rol van de rivier in de literatuur. Ook wordt de natuur rondom de Ee nader belicht.

Aan de hand van een boeiende presentatie laat de auteur zien wat er aan steden, dorpen, monumenten en landschappelijke elementen te ontdekken valt bij een tocht over de Ee van Leeuwarden naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. Tot slot licht de spreker een tipje van de sluier op hoe het eeuwenoude systeem van waterverbindingen in Noordoost-Fryslân, het oude Oostergo, hersteld kan worden.

Na afloop van de lezing zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor het publiek om vragen te stellen aan de auteur.

U bent van harte welkom.
Aanmelden via e-mail: oud-dockum@kpnplanet.nl
Entree: 2 euro, gratis toegang voor onze donateurs.

Plaats
Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk, Legeweg 14 in Dokkum

Datum
dinsdag 18 november 2014

Tijd
20.00 uur

Activiteit
Lezing met bijbehorende fotopresentatie