Lezing Derk Jansen: “Een revolutionaire gemeente”

afbeelding lezing STOD

Lezing door de heer Derk Jansen:
“Een revolutionaire gemeente ”

Een geschiedenis van de Verenigde Christelijke Gemeente (Do-Re) te Dokkum in schetsen en portretten.
De lezing wordt gehouden op woensdag 23 mei aanstaande.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk aan de Legeweg te Dokkum.

U bent van harte welkom!

Korte inhoud van de lezing:
1798. Een bijzonder jaar in de geschiedenis door revoluties die bepalend zijn voor de bestuursinrichting van Nederland.
Voor Dokkum betekent het ook een bijzonder en revolutionair jaar. Een oproep van het Algemeen Bestuur van de Remonstrantse kerk aan alle protestanten om tot een eenheid op grond van het geloof te komen, wordt opgevolgd door de doopsgezinde en remonstrantse kerken in Dokkum. Als enige in Nederland gaan ze, hun tijd ver vooruit, Samen op Weg. In mei 1798 ondertekenen vertegenwoordigers van beide kerken de samenwerkingsovereenkomst van de Verenigde Christelijke Gemeente.
De feitelijke geschiedenis van de gemeente werd al eerder beschreven, maar is nu aangevuld en vooral uitgebreid met persoonlijke verhalen over de kerk, de predikanten en gemeenteleden.
Lezing Derk Jansen over geschiedenis van de kerk en predikanten, en Piet de Haan over de plaats van het eerdere kerkgebouw, plus de boekpresentatie ‘ Een revolutionaire kerk’.

Deze lezing wordt u aangeboden door
historia doccumensis
En de Verenigde Christelijke Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente te Dokkum