Open Monumentendag op 11 september 2021 in Dokkum en Noardeast-Fryslân

Zaterdag 11 september is de dag dat Museum Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Oud Dockum weer met gepaste trots enkele bijzondere monumenten uit onze mooie stad voor het voetlicht mogen plaatsen.

Dit jaar is het nationale thema ‘Inclusie’. Het is passend om in 2021 de unieke Dokkumer Bonifatiuskapel in het zonnetje te zetten. De kapel is namelijk opgericht in een tijd waarin emancipatie van het katholicisme -in het protestantse noorden van Nederland- een belangrijk streven was.

Tussen 10.00-17.00 uur is iedereen welkom in de kapel en het bijzondere Processiepark met 14 kruiswegstaties. Deze staties zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Jacq. Maris. Veel pelgrims en bezoekers ervaren het park als inspirerend, rustgevend en ruimte biedend voor contemplatie.

In de kapel vindt u deze dag een boekentafel met interessante boeken, samengesteld in samenwerking met Historia Doccumensis.

Recent zijn ook een zevental zogenaamde ‘hot spots’ in Dokkum uitgelicht. Eén van deze zeven is toepasselijk het beeld van Bonifatius bij de bron voor de ingang van de kapel. Er is ook een aantal stadswandelingen uitgezet zodat bezoekers kennis kunnen maken met de rijke historie en vele bijzondere panden, steegjes en bruggen van Dokkum. En laten we niet vergeten het ‘rondje Bolwerken’ te noemen! Vaste prik bij veel inwoners van de stad op een mooie dag.

Museum Dokkum is op zaterdag 11 september a.s. gratis toegankelijk. Dus kom langs en ontdek de noordelijkste Elfstedenstad, van harte welkom!

Ook zijn tijdens de OMD een aantal historische tuinen (‘Groen Erfgoed’) in Noardeast-Fryslân opengesteld. We vragen uw speciale aandacht voor Fogelsangh State in Veenklooster. Een heel bijzonder park dat mede vormgegeven is door de vermaarde tuinarchitect Roodbaard.

NB: Bij Museum Dokkum en in verschillende winkels en horecagelegenheden kunt u nu al een brochure afhalen met uitgebreide informatie over al het bovenstaande. Dat Dokkum bijzonder is wist u al, komt u het nu ook ervaren?