Overleg Dokkumer Open Monumentendag 2016

Vanaf januari zitten we weer regelmatig bijeen met Gerard Mulder, de ‘monumentenman’ van gemeente Dongeradeel over de invulling van wederom een mooie Open Monumentendag. We zijn erg ook erg blij met de komst van Ihno Dragt als extra adviseur. Er zijn plannen gesmeed die we nu voorbereiden en uitwerken. En….er is door Ihno Dragt en enkele gemeentemedewerkers onderzoek gedaan in de catacomben (lees: depots) van de gemeente en daar zijn enkele heel bijzondere vondsten opgedoken. Deze worden natuurlijk tentoongesteld voor het publiek op 10 september.

Ook met enkele ondernemers is contact gezocht en daar zijn mooie samenwerkingen uit voortgekomen die deze dag nog meer belevingsgericht zullen maken. En….speciaal voor de kinderen hebben we een passend idee voor deze dag waar ze creatief mee aan de slag kunnen!

We heten u dan ook alvast van harte welkom op de Open Monumentendag 2016 in Dokkum van 10.00 – 17.00 uur! Houdt u onze agenda in de gaten voor het programma?

Commissie OMD van Stichting Oud Dockum (Jan Buwalda, Hans Roos, Broor Adema, Tineke Admiraal)
Gemeente Dongeradeel (Gerard Mulder)
Admiraliteitshuis Dokkum (Ihno Dragt)