Pier Prins. Zijn leven, de historische ontwikkeling en toekomst van de Prins-fabriek

Foto 03 lezing Pier Prins

Op woensdag 27 maart 2019 organiseert Stichting Oud-Dockum weer een lezing. Ditmaal hebben we maar liefst drie sprekers over een bijzonder onderwerp: mevrouw Loes van der Til zal dieper ingaan op het persoonlijke leven van Pier Prins. De heer Wietze Prins zal de ontwikkeling van deze bijzondere Dokkumer fabriek aan de hand van haar producten nader toelichten. Na de pauze zal de heer Klaas Lourens ons vertellen wat de toekomstplannen zijn voor de Prins-fabriek en de omliggende terreinen.

Datum: woensdag 27 maart a.s.
Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse kerk Legeweg
Aanvang: 20.00 uur

Het verleden
De Dokkumer is trots op ‘Prins’. De fabriek stond voor innovatief werken en heeft een rijke historie. Op het hoogtepunt werkten er meer dan vijfhonderd mensen. Iedereen heeft in de familie wel een familielid die bij Prins heeft gewerkt. Prins had een grote betekenis voor de bewoners van (regio) Dokkum en de stad. Pier Prins was een grensverleggende ondernemer en avonturier. Vanuit een kleine werkplaats begonnen in Damwâld is Pier Prins begonnen met de productie van landbouwwerktuigen. Daarna is het bedrijf overgegaan naar het maken van stalen velgen, vangrails en kassen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een productiebedrijf waar meer dan vijfhonderd mensen werkten. Het was destijds een van de grootste werkgevers van het noorden. Het bedrijf had, en heeft nog steeds, een grote naamsbekendheid.

Het heden
Een paar jaar geleden lag de Prinslocatie er nog verloren bij. De activiteiten waren verdwenen en de gebouwen stonden leeg. Om verdere verloedering te voorkomen en om vernielende jeugd te weren waren ramen dichtgetimmerd en het terrein is omgeven met hoge hekken. Het lag er allemaal “fertútearze” en verlaten bij. Tegenwoordig wordt er weer in delen van de Prinsfabriek gewerkt. Verschillende bedrijven hebben een plek gevonden in de diverse gebouwen op het Prinsterrein. Tegelijkertijd is de eigenaar gezamenlijk met de gemeente de toekomstmogelijkheden voor deze locatie aan het onderzoeken.

En de toekomst? De Prinslocatie: “ it nije Brûs- en Briedplak fan Dokkum”?
Eigenaar en gemeente willen de Prinslocatie teruggeven aan de stad. De gebouwen en terreinen moeten weer gaan bruisen van de activiteiten. Het oude fabrieksgebouw wordt ingevuld met uiteenlopende functies. Het wordt een broedplaats voor jonge, startende bedrijfjes. Al naar gelang de behoefte kunnen ze grote of kleine werkruimten huren. Maar ook bestaande en grotere bedrijven kunnen gebruik maken van (delen van) de oude fabriek. Aan de noord- en zuidzijde is ruimte voor nieuwe bedrijfsgebouwen.

Maar misschien vindt ook het volgende toekomstscenario plaats: Het Prinsterrein wordt met nieuwe wegen en paden verbonden met de stad. Dokkumers en bezoekers kunnen vanaf verschillende kanten de locatie betreden. Het gebied om de oude verzinkerij wordt groen ingericht. Er wordt een haven aangelegd waar bootjes kunnen aanleggen. Er is mogelijkheid voor het bouwen van een nieuw paviljoen. Rondom de gebouwen en langs de Dokkumer Ee worden voetpaden aangelegd. Op diverse plaatsen worden zitbanken geplaatst. Aan de zuidkant wordt het voetpad doorgetrokken naar Dokkum-west en aangesloten op de bestaande voet- en fietspadenstructuur. Daarmee wordt de Prinslocatie opgenomen in het “rondje Dokkum”.

U bent van harte welkom om deze bijzondere avond mee te maken! Onze donateurs mogen de lezing gratis bijwonen, voor belangstellenden is de entree 2 euro.

Pier Prins fabriek lezing 27 maart 2019

Foto 04 lezing