Routebeschrijving fietstocht Noordoost-Friesland

bonifatiuskapel• Startplaats: Bonifatiuskapel, Bronlaan Dokkum
• Datum 08/09/2012
• Tijd 10.00 uur
Routebeschrijving fietstocht
Rij de weg tegenover de Bonifatiuskapel in, in westelijke richting
Sla na 60 meter rechtsaf het fietspad langs de Woudweg op (richting centrum)
Volg de Woudweg tot over de brug (Woudpoortbrug)
Sla vlak na de brug rechtsaf, het Zuiderbolwerk op
Sla na de smalle draaibrug rechtsaf, het fietspad langs de Harddraverdijk op
Volg dit fietspad tot bijna aan het einde, in de bocht rechtsaf de weg oversteken en de tunnel door
Volg nu de Tichelwei (eerste deel heeft fietspad) tot Oostrum
Sla in Oostrum de eerste bocht linksaf, langs Café de terp op (Skoallestrjitte)
Op de splitsing rechtsaf, de Terpleane af
Aan het einde van de Terpleane linksaf, de Heechswei op
Sla na ± 200 meter rechtsaf, de Skieppereed in
Volg de Skieppereed tot in Ee
Sla op de splitsing rechtsaf, de Achterwei op
Sla na ± 30 m. linksaf de Keareweare op (volg bordje Vlasmuseum). U komt nu op de Omgong uit, op
de zuidwestkant van de kerk

Na de bezichtiging rijdt u in noordwestelijke richting de Grutte Loane in
Onderaan de terp rechtsaf. Op de kruising linksaf de Humaldawei op
Volg deze weg (buiten Ee begint het fietspad) tot in Metslawier
Het fietspad eindigt in Metslawier op de Balthasar Bekkerstritte
Volg de Balthasar Bekkerstrjitte tot net voorbij het pleintje met het monument voor
Balthasar Bekker, en sla linksaf, links langs het witte huis, de terp op
U bent nu bij de kerk

Na de bezichtiging terug naar de B. Bekkerstrjitte, sla linksaf
Op de kruising rechtsaf de Roptawei op
Volg deze weg en sla net voor Ropta linksaf de Ropsterwei in
Volg deze weg tot in Oosternijkerk
Op de splitsing in Oosternijkerk slaat u rechtsaf De Buorren in. Na deze afslag links aanhouden
Volg De Buorren tot de splitsing en sla rechtsaf de Ald Tún in (richting Nes). Deze gaat over in
de Nijtsjerksterwei. Na ±200 meter, net voor de bocht, slaat u rechtsaf af, over de dam
Meteen links, u bent nu op het fietspad dat langs de Alde Peasens naar Peasens gaat
Blijf langs de vaart rijden. Op het einde van het fietspad links aanhouden (Kokentún)
Op de splitsing rechtsaf, De Buorren op. Na 100 m ziet u de kerk aan de linkerhand

Na de bezichtiging rijdt u terug richting noordwest
Volg de weg, De Buorren, Seewei, De Oere, blijf langs de zeedijk rijden
Ga door het klaphekje en fiets langs de zeedijk tot Wierum, voor Wierum weer een klaphekje
Houdt bij Café “De Kalkman” rechts aan, het parkeerterreintje op
Hier begint, met een klaphekje weer het fietspad langs de zeedijk
Volg dit pad tot het einde, (klaphekje) U bent nu op de weg “’t Skoar” volg deze weg, verderop Koaiwei, tot het einde
Sla rechtsaf het fietspad op, aan het einde van het fietspad steekt u de Holwerterdijk over,
het fietspad op. Volg dit fietspad tot in Holwerd
Blijf langs de provinciale weg rijden (bocht naar rechts volgen). Neem na de lange bocht de
tweede zijstraat links, de Kasernestrjitte in
Sla op de volgende kruising rechtsaf, de Tsjerkestrjitte in. Na ±80 m. ziet u de kerk aan uw
linkerhand

Rijdt na de bezichtiging terug, op de kruising rechtuit, de Hegebuorren, Foarstrjitte, einde
Foarstrjitte bord doorgaand verkeer volgen, op het einde van de weg, rechtsaf de
Stationswei op
Na ± 215 m. linksaf, de Elbasterwei in, op de splitsing rechts aanhouden, Elbasterwei in
Volg de Elbasterwei, op de splitsing rechtsaf, Elba in
Op de splitsing linksaf, de Lania in. Lania wordt Fetsewei
Op de splitsing bij Hantum rechtsaf, de Doarpsstrjitte in
Op de splitsing linksaf, de Smidstrjitte in
Net na de brug rechtsaf, de Jousterwei in. Naam weg wordt De Ham, Hiausterdyk
De Hiausterdyk eindigt op de Holwerderweg (N356), net voor de Holwerderweg slaat u
linksaf de parallelweg op. Wordt een stukje verderop fietspad
Volg de Holwerderweg tot de rotonde, ga rechtdoor over de rotonde, de Altenastreek op
Sla net na de brug (Hanspoort) rechtsaf, het Westerbolwerk op
Volg het bolwerk, Baantjebolwerk, Zuiderbolwerk tot de Woudpoortbrug
Sla rechtsaf, ga over de brug en volg de Woudweg
Sla op de eerste kruising linksaf de Bronlaan in
U bent weer bij de Bonifatiuskapel.