Vermaanhuissteeg in ere hersteld

Op vrijdag 19 november jl. brachten Piet de Haan (redacteur van De Sneuper), Jan Buwalda en Tineke Admiraal (Stichting Oud Dockum) een bezoek aan Ensel Staalkonstrukties aan de Holwerderweg. Zij kregen daar een korte ad hoc-rondleiding van Kees Strampel (projectcoördinator staalbouw) én ze mochten alvast het prachtige sierhekwerk aanschouwen dat eind van dit jaar geplaatst zal worden bij de Vermaanhuissteeg.

Wat is het bijzondere verhaal achter deze nu nog onopvallende steeg die gelegen is aan de Waagstraat? Al in vroeger tijden stond Dokkum als tolerant bekend tegenover andere godsdiensten dan de gangbare c.q. toegestane. Er bevonden zich dan ook meerdere katholieke en doopsgezinde schuilkerkjes in de binnenstad, vaak letterlijk uit het zicht en verplicht ‘verstopt’, bijvoorbeeld op de zolder van een woning of ergens achteraf in een pakhuis. Er mocht ook geen enkele zichtbare uiting zijn van de status van een kerkgebouw zoals bijvoorbeeld een toren.

In Friesland werd een kerk voor doopsgezinden ook wel een fermanje (vermaning) genoemd, vandaar de naam. Enige tijd geleden ontdekte een mederedacteur van de Sneuper in een document de oorsprong van de steegnaam: er bleek in 1619 ook een schuilkerkje van de mennonieten/doopsgezinden te zijn geweest aan de Lange Oosterstraat. Via de steeg kon men de bewuste fermanje bereiken.

Dit is één van de uiteenlopende acties die achter de schermen plaatsvinden op initiatief van Stichting Oud Dockum: het in stand houden en onderhouden van de oude Dokkumer binnenstad en haar geschiedenis. Dit in goed overleg met de gemeente, diverse instanties, ondernemers en inwoners.

Jan Buwalda heeft namens het bestuur in 2020 het voortouw genomen om de steeg door middel van reconstructie weer een historisch verantwoord aanzicht te geven. Met pand- en steegeigenaar Hendrikus Lalkens, Markus Bouman van Architectenbureau Adema en Ensel Staalkonstrukties werd een fraai hekwerk gerealiseerd om deze bijzondere steeg-met-een-verhaal in oude glorie te herstellen.

Dank aan Bouwbedrijf Van der Werff, Bijlstra Installaties, Ludema Bestratingen, Ensel Staalkonstrukties en gemeente Noardeast-Fryslân voor hun geweldige medewerking aan dit kleinschalige maar mooie project!

Stichting Oud Dockum heeft inmiddels samen met Museum Dokkum een informatiebordje laten maken met uitleg over de geschiedenis van de Vermaanhuissteeg. Het bordje zal door Bouwbedrijf van der Werff binnenkort geplaatst worden. Dokkum is hiermee weer een uniek stukje zichtbare historie rijker.