Wat kan de SOM* voor u als inwoner betekenen?

*StadsOntwikkelingsMaatschappij Dokkum

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn van grote betekenis voor de verdere (economische) ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad. Eigenaren die het aanzicht van hun pand binnen het beschermd Stadsgezicht Dokkum willen verbeteren zijn bij de subsidieregeling SOM aan het juiste adres. De regeling kan u wellicht financiële ondersteuning bieden bij het realiseren van deze activiteiten.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidie regeling heeft als doel het verbeteren van het aanzicht van de panden binnen het Beschermd Stadsgezicht Dokkum.

Door de regeling kunt u als eigenaar, als u voldoet aan de voorwaarden van de SOM, financiële ondersteuning krijgen bij het herstellen van uw pand. Tevens is er subsidie beschikbaar voor maatregelen die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van de openbare ruimte van het beschermd Stadsgezicht Dokkum.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten per pand met een maximum van €5500,–. Is uw pand opgenomen in de lijst met karakteristieke panden van de gemeente Noardeast-Fryslân dan is het maximum subsidiebedrag €7500,–.

Informatie over de subsidieregeling vind u op de website http://www.noardeast-fryslan.nl/som 

Stimuleringsregeling gevelverbetering

Voor de meer omvangrijke investeringen aan de panden in de binnenstad van Dokkum is er een mogelijkheid om een lening aan te vragen tot een maximum van €50.000,– tegen een gunstig tarief. Informatie over deze stimuleringslening vindt u op de website www.noardeast-fryslan.nl/som

Inspiratiedocument

De gemeente Noardeast-Fryslân beschikt over een inspiratiedocument voor de binnenstad van Dokkum. Hierin wordt beschreven wat typerende kenmerken zijn van de binnenstad van Dokkum en wat aandachtspunten zijn bij verbouwingen. Het doel van het inspiratiedocument is om de kwaliteiten van het beschermde stadsgezicht te verbeteren, zodat Dokkum nog mooier wordt! En dat kan vaak al met kleine aanpassingen van een (ver)bouwplan. Het inspiratiedocument helpt u op weg om een goede aanvraag voor de SOM-regeling te doen.

Het inspiratiedocument kunt u vinden op www.noardeast-fryslan.nl/som

Subsidie en/of stimuleringslening aanvragen

Op de website www.noardeast-fryslân.nl/som vindt u alle informatie en voorwaarden van de subsidie en/of stimuleringslening.

Vragen

Vragen over dit project kunt u stellen aan mevrouw De Vries-Dijkstra, projectondersteuner SOM. Zij is bereikbaar via e-mailadres aa.devries@noardeast-fryslan.nl