Groene Open Monumentendag

In Noardeast-Fryslân vindt dit jaar de Open Monumentendag plaats op een eigenzinnige datum in oktober vanwege de Admiraliteitsdagen. U hoort binnenkort meer hierover van ons!

Tijdens het reguliere OMD-weekend vinden er overal in den lande mooie activiteiten plaats. Hieronder vindt u een interessant onderdeel, georganiseerd door de Nederlandse Tuinenstichting.

Het thema voor de OMD 2023  is ‘Levend Erfgoed’. Ook de Nederlandse Tuinenstichting laat zich zien tijdens deze dagen, door voor het vijfde achtereenvolgende jaar aandacht te vragen voor Groene Monumenten.

Met de Groene Monumentendagen wil de NTs laten zien hoe belangrijk groen erfgoedis voor onze samenleving. Zeker nu de klimaatverandering doorzet en de monocultuur in landschap en tuinen oprukt. De NTs doet er daarom alles aan om onze groene monumenten te beschermen en de kennis daarover te vergroten.

Dit jaar heeft de NTs ervoor gekozen om  speciaal de historische moestuinen onder de aandacht te brengen. Ze vormen een steeds hoger gewaardeerd onderdeel van de groene ruimte om ons heen vanwege hun verschijningsvorm hun bijzondere historische groenten en fruitbomen, hun grote sociale functie en het plezier dat ze aan veel mensen verschaffen.

Mogelijk bent u inmiddels wel bekend met de NTs en met de ‘status aparte’ die de NTs heeft binnen de organisatie van de OMD. De Tuinenstichting zet zich in voor behoud van Groen Historisch Erfgoed en is het enige landelijke comité;  gezien het thema van de OMD dit jaar, Levend Erfgoed, hebben wij een aantal ( historische) moestuinen gevraagd om hun poorten te  openen. Beide voorgenoemde (moestuinen) waren hiertoe bereid en u zult ze dus t.z.t. terugvinden op de website van de OMD en van de NTs.

In de regio zullen de Nederlandse Tuinenstichting/ Nts, de Artuin in Oudwoude en de Harstastate tezamen met de Harsta hoeve in Hegebeintum hun tuinpoorten openen tijdens Open Monumentendagen. U bent van harte welkom!

http://www.oud-dockum.nl/groene-open-monumentendag/