Author Archives: Oud Dockum

De rijkdom aan karakteristieke gebouwen in Dokkum

Lezing op woensdag 12 juni 2019: “De rijkdom aan karakteristieke gebouwen in Dokkum” De lezing wordt gehouden  in de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Sprekers zijn de heer Reitse de Vries (bouwhistoricus) en de heer Siebe van Seijen van Adema Architecten. Aanvang: 20.00 uur. Er zijn welgeteld 143 rijksmonumenten aangewezen...

lees meer

Impressie lezing over Pier Prins en de Prins-fabriek

  Wat een prachtige avond hadden we gister weer in de goedgevulde Doopsgezinde/Remonstrantse kerk! Loes van der Til, Wietze Prins en Klaas Lourens hebben alle drie hun eigen verhaal verteld over Pier Prins, de voormalige Prins-fabriek en de mogelijke toekomstbeelden van de fabriek en omliggende terreinen. Dank aan de sprekers...

lees meer

Pleidooi voor behoud cultureel erfgoed in Noardeast-Fryslân

Een sterk pleidooi gisteravond van onze voorzitter Niek Geelhoed over het behoud van ons cultureel erfgoed in Noardeast-Fryslân! Stichting Oud Dockum maakt zich hier al jaren sterk voor. We hebben zo veel moois in de regio, laten we het met visie koesteren en behouden voor de toekomst. Dank aan Maria...

lees meer

Ludieke vooraankondiging OMD Dokkum

Op vrijdag 31 augustus was de traditionele ludieke vooraankondigingsactie voor de Open Monumentendag in Dokkum. Dit jaar was pastor Paul Verheijen bereid om mee te werken. Bij de Bonifatiusbron ontmoette hij Heidi, een heidense dame uit vervlogen tijden. Heidi had schoon genoeg van alle afgoden en wilde graag non worden....

lees meer

Open Monumentendag 2018: ‘Bonifatius, Reiziger door Europa’

“Bonifatius, Reiziger door Europa“ Op zaterdag 8 september aanstaande organiseren de gemeente Dongeradeel, Stichting Oud Dockum en Museum Dokkum gezamenlijk de Open Monumentendag. Tijd: 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom op de Open Monumentendag in Dokkum -tijdens de Admiraliteitsdagen 2018- op zaterdag 8 september a.s. Programma OMD 2018...

lees meer

Nieuwe lezingen en activiteiten op stapel

Hieronder vindt u de lezingen en activiteiten van Stichting Oud Dockum die op stapel staan! Op 8 September: de Open Monumentendag 2018. Het thema van dit jaar is ‘Bonifatius, Reiziger in EUROPA’. Op 7 November: een lezing door de heer Johan de Haan. Thema: ‘Historische Interieurs in Dokkum’. Op 20...

lees meer

Verslag lezing “Een revolutionaire gemeente ”

Een geschiedenis van de Verenigde Christelijke Gemeente (Do-Re) te Dokkum in schetsen en portretten. Op woensdag 23 mei jl. gaf de heer Derk Jansen een lezing over de geschiedenis van de Verenigde Christelijke gemeente (doopsgezind/remonstrants) in Dokkum. De heer Jansen bleek een begenadigd spreker, rap en scherp van de tongriem gesneden...

lees meer