Archief

Ludieke vooraankondiging Open Monumentendag in Dokkum

Op maandagochtend schreed een rooms-katholieke processie vanaf het gemeentehuis op De Zijl naar de Sint-Bonifatiuskerk. Dit om aandacht te vragen voor de Open Monumentendag op 12 september. De Dokkumer kerk (naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers) is één van de monumenten die deze dag in de schijnwerpers staat. De...

lees meer

Open Monumentendag 2015 in Dokkum

De Open Monumentendag 2015 op 12 september heeft als thema: `KUNST & AMBACHT` Stichting Oud Dockum organiseert dit weer mee met Centraal op de Breedstraat. Zo zal de oorsprong van de middenstand, nl. het uitoefenen van een aantal zeer oude ambachten, worden getoond. Een schoenmaker, kleermaker, glazenier en barbier zullen u laten...

lees meer

Lezing Bonifatiuskapel

Op 20 mei jongstleden vond er weer een lezing plaats van Stichting Oud Dockum. Ditmaal vond de lezing plaats in de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. Historicus Lammert de Hoop en architect Broor Adema vertelden -elk vanuit hun eigen vakgebied- oude en nieuwe verhalen over het ontstaan van de Bonifatiuskapel, het...

lees meer

Vooraankondiging Open Monumentendag 2015

Elk jaar vinden in het tweede weekend van september de Open Monumentendagen plaats in Nederland. Monumenten worden dan gratis opengesteld om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag is een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er in dat weekend...

lees meer

Enthousiaste donateur denkt mee!

Onlangs ontvingen we van een van onze nieuwe donateurs, de heer Ed Losekoot, een prachtig magazine van “Vereniging Oud Harlingen”. Dit Harlinger magazine zag het licht in 1985 en heeft een bloeiende fanbase opgebouwd door de jaren heen. We hebben alle info met grote belangstelling doorgelezen en zullen er ons...

lees meer

‘Old skool’ handgeschreven lezing “Oostergo”

Kort geleden ontvingen we tot onze blijde verrassing een ambachtelijk met pen en papier opgestelde tekst van de lezing die onlangs door oud-leraren Bangma en Simonides is gehouden. Wij willen u de complete tekst niet onthouden, daarom volgt hier binnenkort de lezing online!

lees meer

Impressie lezing van 18 maart 2015

Woensdagavond 18 maart verzamelde zich een aantal toehoorders voor een bijzondere lezing: oud-leraren Bangma en Simonides vertelden over hun tijd op de Dokkumer scholengemeenschap “Oostergo”. Aan de hand van vele originele dia’s werd een sprong terug in de historie gemaakt, enthousiast verwoord door beide sprekers. Gaandeweg werd duidelijk dat deze...

lees meer

Facebook pagina van stadsgenoot ‘Oud Dokkum’

Kent u de Facebook pagina al van onze stadsgenoot ‘Oud Dokkum’? Er worden regelmatig prachtige foto’s en filmpjes van onze mooie stad geplaatst, neemt u ook daar eens een ‘nijsgierrich’ kijkje naar het Dokkum van vroeger. https://www.facebook.com/OudDokkum/timeline

lees meer

Lezing ‘Toen OOSTERGO nog een toren had’

Uitnodiging voor de lezing ‘TOEN “OOSTERGO“ NOG EEN TOREN HAD’ verteld door twee ooggetuigen, W. Bangma & T.R.A. Simonides Datum: woensdag 18 Maart 2015 Tijd: 20.00 uur Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk, Legeweg 14 in Dokkum Als donateur bent u weer van harte welkom, de entree is gratis. Gasten zijn net zo...

lees meer