Archief

Lezing 17 februari 2016

Op woensdag 17 februari vindt er een lezing plaats welke gehouden wordt door de heer D. Haarsma. Onderwerp: ‘Oud Beeldmateriaal van en over Dokkum’. Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg in Dokkum. Aanvang: 20.00 uur  

lees meer

Lezing over ‘Bouwstijlen in Dokkum’ door Siebe van Seijen

Op donderdag 26 november aanstaande zal architect Siebe van Seijen (van Adema Architecten) een lezing verzorgen met als thema: ‘Bouwstijlen in Dokkum’. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg. Lezing en presentatie van Dockumer Granaetsje deel 2: Bouwstijlen in Dokkum: De stichting Historia Doccumensis houdt zich bezig met...

lees meer

Succesvolle Open Monumentendag in Dokkum

Op zaterdag 12 september vond weer de Open Monumentendag plaats. Voor dit jaar was het landelijke thema ‘Kunst en Ambacht’. Ook Dokkum zette op deze dag van 10.00-17.00 uur hiermee haar bijzondere monumenten en binnenstad voor het voetlicht. Er was aandacht voor architectuur, restauratiewerkzaamheden en de ambachtslieden die zich hiermee...

lees meer

Ludieke vooraankondiging Open Monumentendag in Dokkum

Op maandagochtend schreed een rooms-katholieke processie vanaf het gemeentehuis op De Zijl naar de Sint-Bonifatiuskerk. Dit om aandacht te vragen voor de Open Monumentendag op 12 september. De Dokkumer kerk (naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers) is één van de monumenten die deze dag in de schijnwerpers staat. De...

lees meer

Open Monumentendag 2015 in Dokkum

De Open Monumentendag 2015 op 12 september heeft als thema: `KUNST & AMBACHT` Stichting Oud Dockum organiseert dit weer mee met Centraal op de Breedstraat. Zo zal de oorsprong van de middenstand, nl. het uitoefenen van een aantal zeer oude ambachten, worden getoond. Een schoenmaker, kleermaker, glazenier en barbier zullen u laten...

lees meer

Lezing Bonifatiuskapel

Op 20 mei jongstleden vond er weer een lezing plaats van Stichting Oud Dockum. Ditmaal vond de lezing plaats in de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. Historicus Lammert de Hoop en architect Broor Adema vertelden -elk vanuit hun eigen vakgebied- oude en nieuwe verhalen over het ontstaan van de Bonifatiuskapel, het...

lees meer

Vooraankondiging Open Monumentendag 2015

Elk jaar vinden in het tweede weekend van september de Open Monumentendagen plaats in Nederland. Monumenten worden dan gratis opengesteld om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag is een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er in dat weekend...

lees meer

Enthousiaste donateur denkt mee!

Onlangs ontvingen we van een van onze nieuwe donateurs, de heer Ed Losekoot, een prachtig magazine van “Vereniging Oud Harlingen”. Dit Harlinger magazine zag het licht in 1985 en heeft een bloeiende fanbase opgebouwd door de jaren heen. We hebben alle info met grote belangstelling doorgelezen en zullen er ons...

lees meer